UNIVERSITAT

   
Client
UPC
Projecte

Mostra de la realització d’algunes fotografies explicatives, artítisques i representives de cada una de les àrees de l’Universitat.

Utilització de les fotografies en elements gràfics, corporatius i web de l’escola.